Taisyklės ir privatumo politika

Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas Kirpimai.lt tvarko asmens gerbia savo klientų privatumą ir užtikrina, kad jūsų asmeniniai duomenys bus saugūs.

2. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Kirpimai.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje ir teisės aktuose numatyta tvarka.

3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

4. E. parduotuvėje prekės yra parduodamos fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų, o jaunesniems tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

5. Sąvokos

5.1 Asmens duomenys – bet kuri infomacija, susijusi su fiziniu asmeniu -duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis.
5.2. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis, jam žinomu tikslu..
5.3. Duomenų valdytojas – Eglė Kilčiauskienė, verslo liudijimo numeris NS636891 – 1, buveinės adresas Naujakurių g. 66 – 1, Kaunas.


6. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas.

6.1. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
6.2. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
6.3. Asmens duomenys tvarkomi adekvatūs tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.
6.4. Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar įstatymai.
6.5. Asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

7. Mūsų renkama informacija tokia kaip, kliento vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris reikalingi tam, kad būtų patvirtintas užsakymas ir prekės būtų išsiųstos ir pristatytos kliento adresu.

8. Informuojame, kad svetainėje yra naudojami slapukai, atpažįstant, kaip ankstesnį svetainės naudotoją ir renkant svetainės lankomumo statistiką.

8. Kirpimai.lt gali keisti Prvatumo taisykles, prieš tai pranešant e. parduotuvėje
Pirkimo taisyklės

1. Bendros nuostatos
1.1. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės nustato pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo, pristatymo, apmokėjimo už prekes ir prekių grąžinimo sąlygas.
1.2. Pardavėjas gali pakeisti ar papildyti taisykles remdamasis teisės aktų reikalavimais.

2. Pirkimo pardavimo sutartis
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas pasirinkęs krepšelio prekes ir susipažinęs su taisyklėmis nuspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigo

3.1. Pirkėjas turi teisę el. parduotuvėje užsisakyti ir nusipirkti prekes. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir priimti prekes.
3.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų ir nutraukti užsakymą.
3.3. Pirkėjas turi pateikti teisingus duomenis užsisakydamas prekes ir atsako už savo veiksmus naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigo

4.1. Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę pirkėjui naudotis el. parduotuve, jei pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės stabiliam veikėjui arba pažeidžia įstatymus.
4.2. Pardavėjas gali pakeisti el. parduotuvės naudojimosi taisykles, paskelbdamas apie tai el. parduotuvės tinklalapyje.
4.3. Pardavėjas turi sudaryti visas sąlygas naudotis el. parduotuvės paslaugomis. Pardavėjas turi pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
4.4. Pardavėjas negalėdamas pirkėjui pristatyti užsakytos prekės gali pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui nuo to atsisakius turi grąžinti pinigus per 5 darbo dienas.

5. Prekių grąžinimas ir sutarties nutraukimas

5.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes per 14 dienų nuo pristatymo dienos, jei pirkėjui nepatinka prekių spalva, dydis, modelis ar komplektacija, ir jeigu prekė yra nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
5.2. Pirkėjas turi pranešti apie prekių gražinimą el. paštu ir apmokėti prekių grąžinimo išlaidas pats.
5.3. Jei pirkėjui yra pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pardavėjas turi pakeisti nekokybišką prekę kokybiška, sumažinti jos kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus pirkėjui.

6. Prekių pristatymaa

6.1. Pardavėjas privalo pristatyti pirkėjui prekes jo pasirinktais būdais, po gauto pirkėjo apmokėjimo už prekes. Prekės per kurjerių tarnybas bus pristatomos per 2 darbo dienas, į pašto terminalus bus pristatomi per 3 - 5 darbo dienas. Prekių atsiėmimo terminas yra 1 savaitė. Prekes taip pat galite atsiimti adresu: Naujakurių 66 - 1, Kaune. Darbo laikas: I-V 8:00-17:00, Pietų pertrauka 12:00-13:00.

Tęsti apmokėjimą